Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2020 - Bộ Giáo Dục - Lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.25
Trung Bình: 6.95

Câu số 1:  

Một vật dao động điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật được tính bằng công thức

Câu số 2:  

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ có khối lượng $m$ đang dao động điều hòa. Khi vật có tốc đô $v$ động năng của con lắc là

Câu số 3:  

Trong sự truyền sóng cơ, chu kì dao động của một phần từ môi trường có sóng truyền qua được gọi là

Câu số 4:  

Một sóng âm có chu kì $T$ truyền trong một môi trường với tốc độ $v .$ Bước sóng của sóng âm trong môi trường này là

Câu số 5:  

Cường độ dòng điện $i=2 \cos 100 \pi t$ $(A)$ ( $t$ tính bằng s) có tần số góc bằng

Câu số 6:  

Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm gồm $p$ cặp cực ( $p$ cực nam và $p$ cực bắc). Khi máy hoạt động, rôto quay đều với tốc độ n vòng/giây. Suất điện động do máy tạo ra có tần số là

Câu số 7:  

Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ, đề giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

Câu số 8:  

Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung $C$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với tần số $f .$ Giá trị của $f$ là

Câu số 9:  

Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng vô tuyến?

Câu số 10:  

Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ; lục; lam và tím. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!