Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2020 - Bộ Giáo Dục - Lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 6.99

Câu số 11:  

Tia $X$ có cùng bản chất với tia nào sau đây?

Câu số 12:  

Gọi $h$ là hằng số Plăng. Với ánh sáng đơn sắc có tần số $f$ thì mỗi phôtôn của ánh sáng đó mang năng lượng là

Câu số 13:  

Số nuclôn có trong hạt nhân ${ }_{13}^{27} A l$ là

Câu số 14:  

Chất phóng xạ $X$ có hằng số phóng xạ $\lambda$. Ban đầu $(t=0),$ một mẫu có $N_{0}$ hạt nhân $X .$ Tại thời điểm $t,$ số hạt nhân $X$ con lại trong mẫu là

Câu số 15:  

Một điện tích điểm q = 2.10 $^{-6}$ C được đặt tại điểm M trong điện trường thì chịu tác dụng của lực điện có độ lớn $F=6.10^{-3} \mathrm{N} .$ Cường độ điện trường tại $M$ có độ lớn là

Câu số 16:  

Cho dòng điện không đổi có cường độ $1,2 $ $A$ chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây dẫn $0,1$ $ m$ là

Câu số 17:  

Một con lắc đơn có chiều dài 1 m dao động điều hòa tại nơi có $g = 9,8$ $m/s ^2$. Chu kì dao động của con lắc là

Câu số 18:  

Một con lắc lò xo đang thực hiện dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực curõng búrc vói phương trình: $F=0,25 \cos 4 \pi t$ (N) $(t$ tính bằng s). Con lắc dao động với tần số góc là

Câu số 19:  

Dòng điện có cường độ $i=3 \sqrt{2} \cos 100 \pi t$ $(A)$ chạy qua một điện trở $R=20 \Omega$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng

Câu số 20:  

Trên một sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định đang có sóng dừng với $3$ bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng $80 cm$. Chiều dài sợi dây là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!