Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2020 - Bộ Giáo Dục - Lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.50
Trung Bình: 6.99

Câu số 21:  

Khi cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng bằng 2 A chạy qua một điện trở $R$ thì công suất tỏa nhiệt trên nó là $60 W$. Giá trị của $R$ là

Câu số 22:  

Khi một sóng điện từ có tần số $2.10 ^6$ Hz truyền trong một môi trường với tốc độ $2,25.10 ^8$ m/s thì có bước sóng là

Câu số 23:  

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $0,5 \mu m$. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là $1 \mathrm{m} .$ Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát là

Câu số 24:  

Trong chân không, bức xạ có bước sóng nào sau đây là bức xạ thuộc miền tử ngoại?

Câu số 25:  

Khi chiếu bức xạ có bước sóng nào sau đây vào CdTe (giới hạn quang dẫn là $0,82 \mu m$) thì gây ra hiện tượng quang điện trong?

Câu số 26:  

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi $r_{0}$ là bán kính Bo. Trong các quỹ đạo dừng của êlectron có bán kính lần lượt là $r_{0}, 4 r_{0}, 9 r_{0}$ và $16 r_{0},$ quỹ đạo có bán kính nào ứng với trạng thái dừng có mức năng lượng thấp nhất?

Câu số 27:  

Một hạt nhân có độ hụt khối là $0,21 u.$ Lấy $1 u = 931,5 MeV/c^2$. Năng lưọng liên kết của hạt nhân này là

Câu số 28:  

Để đo thân nhiệt của một người mà không cần tiếp xúc trực tiếp, ta dùng máy đo thân nhiệt điện tử. Máy này tiếp nhận năng lượng bức xạ phát ra từ người cần đo. Nhiệt độ của người càng cao thì máy tiếp nhận được năng lượng càng lớn. Bức xạ chủ yếu mà máy nhận được do người phát ra thuộc miền

Câu số 29:  

Một điện trở $R=3,6 \Omega$ được mắc vào hai cực của một nguồn điện một chiều có suất điện động $\mathscr{C}=8 \mathrm{V}$ và diên trờ trong $r=0,4 \Omega$ thành mach diên kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất của nguồn điện là

Câu số 30:  

Một thấu kính mỏng được đặt sao cho trục chính trùng với trục $O x$ của hệ trục tọa độ vuông góc $Oxy$. Điểm sáng A đặt gần trục chính trước thấu kính. $A^{\prime}$ là ảnh của $A$ qua thấu kính (hình bên). Tiêu cự của thấu kính là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!