Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2020 - Bộ Giáo Dục - Lần 2
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.25
Trung Bình: 7.28

Câu số 1:  

Đặt hiệu điện thế $U$ vào hai đầu một đoạn mạch điện thì cường độ dòng điện không đổi chạy qua đoạn mạch là $I$. Công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch là

Câu số 2:  

Một mạch kín phẳng có diện tích $S$ đặt trong từ trường đều. Biết vectơ pháp tuyến \vec $n$ của mặt phẳng chứa mạch hợp với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ một góc $\alpha .$ Từ thông qua diện tích $S$ là

Câu số 3:  

Mối liên hệ giữa tần số góc $\omega$ và tần số $f$ của một dao động điều hòa là

Câu số 4:  

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc là

Câu số 5:  

Biên độ của dao động cơ tắt dần

Câu số 6:  

Công thức liên hệ giữa bước sóng $\lambda$, tốc độ truyền sóng $v$ và chu kì $T$ của một sóng cơ hình $sin$ là

Câu số 7:  

Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động

Câu số 8:  

Tốc độ truyền âm có giá trị lớn nhất trong môi trường nào sau đây?

Câu số 9:  

Cường độ dòng điện $i=4 \cos 120 \pi t$ $(A)$ có giá trị cực đại bằng

Câu số 10:  

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc $\omega$ vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Cảm kháng của cuộn cảm là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!