Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2020 - Bộ Giáo Dục - Lần 2
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 7.31

Câu số 11:  

Khi hoạt động, máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau

Câu số 12:  

Một máy tăng áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là $N_{1}$ và $N_{2}$. Kết luận nào sau đây đúng?

Câu số 13:  

Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung $C$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với chu kì $T .$ Giá trị của $T$ là

Câu số 14:  

Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là sóng ngắn vô tuyến?

Câu số 15:  

Cầu vồng bảy sắc xuất hiện sau cơn mưa được giải thích dựa vào hiện tượng

Câu số 16:  

Tia $X$ với tia nào sau đây có cùng bản chất là sóng điện từ?

Câu số 17:  

Theo thuyết lượng từ ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt nào sau đây?

Câu số 18:  

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết $r_{0}$ là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng K có giá trị là

Câu số 19:  

Số nuclôn có trong hạt nhân ${ }_{19}^{40} \mathrm{K}$ là

Câu số 20:  

Tia $\beta$ là dòng các


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!