Đề thi thử môn Vật Lý 2020, THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.75
Trung Bình: 4.98

Câu số 11:  

Một con lắc lò xo dao động điều hòa, vật có khối lượng $m = 0,2 kg$, lò xo có độ cứng $k = 50 \mathrm{N} / \mathrm{m} .$ Lấy $\pi^{2}=10 .$ Chu kì dao động của con lắc lò xo là

Câu số 12:  

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian $\Delta t$, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi khối lượng con lắc một lượng 440 $g$ thì cũng trong khoảng thời gian $\Delta t$ ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Khối lượng ban đầu của con lắc là

Câu số 13:  

Nếu gia tốc trọng trường giảm đi 6 lần, độ dài sợi dây của con lắc đơn giảm đi 2 lần thì chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn sẽ

Câu số 14:  

Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn $F_{\mathrm{n} }=\mathrm{F}_{0} \cos 10 \pi \mathrm{t}$ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là

Câu số 15:  

Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng dài 10 $cm$ và thực hiện được 50 dao động trong thời gian 78,5 $s$. Vận tốc của vật khi qua vị trí có li độ x = - 3 $cm$ theo chiều hướng về vị trí cân bằng là

Câu số 16:  

Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên độ 6 cm và chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ -3 cm đến 3 cm là

Câu số 17:  

Chọn câu đúng nhất.Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt $n_{1}$ tới mặt phân cách với môi trường trong suốt $n_{2}$ (với $n_{2} > n_{1}$), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

Câu số 18:  

Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hòa:

Câu số 19:  

Trong dao động duy trì, năng lượng cung cấp thêm cho vật có tác dụng:

Câu số 20:  

Hai dao động điều hòa lần lượt có phương trình: x $_{1}=A_{1} \cos (20 \pi t+\pi / 2) \mathrm{cm}$ và $\mathrm{x}_{2}=$ $\mathrm{A}_{2} \cos (20 \pi \mathrm{t}+\pi / 6) \mathrm{cm} .$ Chọn phát biểu nào sau đây là đúng:


Cần phải nhập lời bình!

  • Hoàng quang manh
    Hoàng quang manh - 3 tháng trước

    0,75


  • Hoàng quang manh
    Hoàng quang manh - 3 tháng trước

    3cm