Đề thi thử môn Vật Lý 2020, THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.50
Trung Bình: 5.13

Câu số 31:  

Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều lớn gấp 4 lần AB và cách AB 100 cm. Tiêu cự của thấu kính là :

Câu số 32:  

Một vật có khối lượng $m = 100 g$ thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số $10 \mathrm{Hz},$ biên dô $\mathrm{A}_{1}=8 \mathrm{cm}$ và $\varphi_{1}=\pi / 3 ; \mathrm{A}_{2}=8 \mathrm{cm}$ và $\varphi_{2}=-\pi / 3 .$ Lấy $\pi^{2}=10 .$ Biểu thức thế năng của vật theo thời gian là

Câu số 33:  

Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng $0$. Tại thời điểm$ t_{1}$, vật có li độ $x_{1}$ và vận tốc $v_{1}$. Tại thời điểm$ t_{2}$, vật có li độ $x_{2}$ và vận tốc $v_{2}$. Mối liên hệ nào sau đây là đúng?

Câu số 34:  

Một con lắc đơn có chiều dài $1 m$ dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường $g = \pi ^2 = 10 \mathrm{m} / \mathrm{s}^{2} .$ Nếu khi vật đi qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào đinh nằm cách điểm treo 50 cm thì chu kỳ dao động của con lắc đơn là

Câu số 35:  

Một con lắc đơn có chiều dài dây treo $50cm$ và vật nhỏ có khối lượng $0,01kg$ mang điện tích $\mathrm{q}=+5.10^{-6} \mathrm{C}$ được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều hòa trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn $\mathrm{E}=10^{4} \mathrm{V} / \mathrm{m}$ và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy $g=10 \mathrm{m} / \mathrm{s}^{2}$, $\pi=3,14 .$ Chu kì dao động của con lắc là

Câu số 36:  

Một vật dao động điều hòa với phương trình liên hệ giữa li độ $x$ và vận tốc $v$ là $v^{2}=640-40 x^{2}$ trong đó $x$ tinh bằng $cm$ và $v$tinh bằng $cm/s$. Tại thời điểm $t=\frac{67}{12}$ s, vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Láy $\pi^{2}=10 .$ Phương trình dao động của vật là?

Câu số 37:  

Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng $O$. Tại $t_{0} = 0$ vật đi qua $O$ theo chiều dương. Kể từ $t_{0} = 0$ đến $t=\frac{\pi}{15}$ s, vật chưa đổi chiều chuyển động và vận tốc còn lại một nửa. Kể từ $t_{0} = 0,$ đến $t=0,3 \pi(\mathrm{s})$ vật đã đi được $12 \mathrm{cm} .$ Vận tốc của vật tại $\mathrm{t}_{0}=0$ bằng

Câu số 38:  

Một con lắc lò xo có đầu trên treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào một vật nặng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng hấp dẫn và thế năng đàn hồi vào li độ $x .$ Tốc độ của vật nhỏ khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng bằng.

Câu số 39:  

Một con lắc đơn dao động trong môi trường không khí.Kéo con lắc lệch phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ.biết lực căn của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0,001 lần trọng lượng của vật.coi biên độ giảm đều trong từng chu kỳ.số lần con lắc qua vị trí cân bằng đến lúc dừng lại là:

Câu số 40:  

Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, có một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $40 N/m$ và vật nhỏ $A$ có khối lượng $0,1 kg$. Vật $A$ được nối với vật $B$ có khối lượng $0,3 kg$ bằng sợi dây mềm, nhẹ, dài. Ban đầu kéo vật $B$ để lò xo giãn $10 cm$ rồi thả nhẹ. Từ lúc thả đến khi vật $A$ dừng lại lần đầu thì tốc độ trung bình của vật $B$ bằng


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!