Đề thi thử môn Vật Lý 2020, chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.25
Trung Bình: 5.85

Câu số 1:  

Mạch dao động $LC$ dao động điều hòa với tần số $f$, khi đó:

Câu số 2:  

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng phóng xạ:

Câu số 3:  

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình $u=5 . \cos (6 \pi t-\pi x) m m$ (trong đó x tính bằng $\mathrm{m}, \mathrm{t}$ tinh băng s ). Tố độ truyền sóng bằng:

Câu số 4:  

Trường hợp nào sau đây không gây ra hiệu ứng quang điện đối với canxi (có giới hạn quang $f_{0}=\frac{2}{3} \cdot 10^{15} H z$

Câu số 5:  

Một sóng điện từ có tần số $30MHz$ truyền trong chân không với tốc độ $3.10^8 m/s$ thì có bước sóng là:

Câu số 6:  

Biết khối lượng mỗi notron là $m_{n},$ khối lượng mỗi proton là $m_{p}$; c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Khối lượng của hạt nhân ${ }^{27}_{13 }Al$ là $m$. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${ }^{27}_{13 }Al$ là :

Câu số 7:  

Tia hồng ngoại :

Câu số 8:  

Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là $0,02u$, lấy $1u c^2=931 MeV$ . Phản ứng hạt nhân này:

Câu số 9:  

Cơ năng của một vật dao động điều hòa

Câu số 10:  

Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên


Cần phải nhập lời bình!

  • nguyen minh quan
    nguyen minh quan - 10 tháng trước

    bai nay sus wa