Đề thi thử môn Vật Lý 2020, chuyên KHTN - Hà Nội - Lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 6.09

Câu số 11:  

Từ Trái Đất, các nhà khoa học điều khiển các xe tự hành trên Mặt Trăng nhờ sử dụng các thiết bị thu phát sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được dùng trong ứng dụng này thuộc dải sóng nào sau đây?

Câu số 12:  

Một vật nhỏ dao động theo phương trình $x=10 . \cos (\omega t+0,5 \pi)(\mathrm{cm})$. Pha ban đầu của dao động là:

Câu số 13:  

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm một điện trở thuần $R$ và cuộn cảm thuần có cảm kháng $Z_{L}=R \sqrt{3}$ mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

Câu số 14:  

Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng:

Câu số 15:  

Một vật dao động điều hòa với biên độ $A = 5cm$, khi vật có li độ $2,5cm$ thì tốc độ của vật là $5 \sqrt{3} \mathrm{cm} / \mathrm{s}$. Tốc độ cực đại của dao động là:

Câu số 16:  

Công thoát của electron khỏi đồng là $6, 625.10^{-19} \mathrm{J}$. Cho $h=6,625.10^{-34} \mathrm{J} . \mathrm{s} ; c=3.10^{8} \mathrm{m} / \mathrm{s}$ Giới hạn quang điện của đồng là:

Câu số 17:  

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi F là độ lớn lực tương tác tĩnh điện giữa electron và hạt nhân khi electron chuyển động trên quỹ đạo dừng K. Khi độ lớn lực tương tác điện giữa electron và hạt nhân là $\frac {F}{81}$thì electron đang chuyển động trên quỹ đạo dừng nào?

Câu số 18:  

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình $x=A \cdot \cos (\omega t+\varphi) .$ Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:

Câu số 19:  

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng thứ K của electron trong nguyên tử hidro là $r_{0}$. Khi electron chuyển động trên quỹ đạo O thì bán kính là:

Câu số 20:  

Một mạch điện xoay chiều chi chứra tụ điện có điện dung $C=\frac{200}{\pi} \mu F$, cường độ dòng điện tức thời qua mạch có biểu thức $i=4 \sqrt{2} \cos \left(100 \pi t+\frac{\pi}{3}\right) A$. Biều thúrc diện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!