Thi nhanh theo chủ đề - Dao động cơ học - Đề số: 5
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 3.02

Câu số 1:  

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng $m$ và lò xo nhẹ có độ cứng $40 N/m$, được treo vào một điểm cố định. Giữ vật ờ vị trí lò xo dãn $10 cm$ rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết tốc độ cực đại của vật bằng $70 cm/s$. Lấy $g = 9,8 m/s^2$. Giá trị của $m$ là

Câu số 2:  

Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích dương được treo ở một nơi trên mặt đất trong điện trường đều có cường độ điện trường $\vec{E} .$ Khi $\vec{E}$ hướng thẳng đứng xuống dưới thì con lắc dao động điều hòa với chu kì $T_{1} .$ Khi $\vec{E}$ có phương nằm ngang thì con lắc dao động điều hòa với chu kì $T_{2} .$ Biết trong hai trường hợp, độ lớn cường độ điện trường bằng nhau. Tỉ số $\frac{T_{2} }{T_{1} }$ có thể nhận giá trị nào sau đây?

Câu số 3:  

Cho hai nguồn sóng kết hợp cùng biên độ, ngược pha đặt tại hai điểm S1 và S2 trên mặt nước, S1S2=13cm, S1y là nửa đường thẳng nằm trên mặt nước, ban đầu S1y trùng với S1S2. Điểm C luôn nằm trên S1y và S1C=5cm. Cho S1y quay quanh S1 đến vị trí sao cho S1C là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên S1S2 và S1S2. Lúc này C nằm trên vân cực đại giao thoa thứ 4 tính từ trung trực của S1S2. Số điểm mà phân tử vật chất tại đó dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2

Câu số 4:   Hai con lắc lò xo giống nhau treo vào hai điểm trên cùng giá đỡ nằm ngang. Khối lượng lò xo không đáng kể, trọng lượng vật nặng mỗi con lắc là 10 N. Ban đầu người ta đưa vật nặng của cả hai con lắc thứ nhất đến vị trí lò xo không biến dạng. Tại thời điểm t=0, người ta buông nhẹ vật nặng con lắc thứ nhất. Ngay khi con lắc thứ nhất qua vị trí cân bằng lần đầu tiên thì người ta buông nhẹ vật nặng con lắc thứ hai. Hợp lức do hai con lắc tác dụng lên giá đỡ có độ lớn cực đại gần với giá trị nào sau đây nhất?

Câu số 5:   Vật có khối lượng $m_1$ = 1 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Đặt vật thứ hai có khối lượng $m_2$ = 3 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 4 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là:

Câu số 6:  

Cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất là $\Delta$t = 0,15s thì thế năng đàn hồi của lò xo dao động theo phương ngang lại bằng nửa thế năng đàn hồi cực đại của nó. Chu kì dao động của con lắc này là:

Câu số 7:  

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa. Cơ năng của con lắc là

Câu số 8:  

Một học sinh khảo sát dao động điều hòa của một chất điểm dọc theo trục Ox (gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng), kết quả thu được đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian t như hình vẽ. Đồ thị x(t), v(t) và a(t) theo thứ tự đó là các đường

Câu số 9:  

Một điểm M chuyển động đều trên một đường tròn với tốc độ $10 cm/s$. Gọi P là hình chiếu của M lên một đường kính của đường tròn quỹ đạo. Tốc độ trung bình của $P$ trong một dao động toàn phần bằng

Câu số 10:  

Một con lắc đơn có chiều dài $\ell$ = 0,8m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, với biên độ góc $\alpha$0 = 9o. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ gần nhất với giá trị:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!