Thi nhanh theo chủ đề - Điện xoay chiều - Đề số: 8
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 6.00

Câu số 1:  

Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung $C$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với tần số $f .$ Giá trị của $f$ là

Câu số 2:   Để đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch, người ta mắc một ampe kế nhiệt lí tưởng nối tiếp với đoạn mạch cần đo. Khi đó, số chỉ của ampe kế là giá trị nào?

Câu số 3:  

Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra suất điện động e = 1000$\sqrt{2}$cos(100πt) (V). Nếu roto quay với vận tốc 600 vòng/phút thì số cặp cực là:

Câu số 4:  

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Thay đổi f đến giá trị bằng f1 thì điện áp sớm pha π/4 với dòng điện trong mạch, lúc này phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 5:   Đặt điện áp xoay chiều u vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện trong đoạn mạch có cường độ i. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tích u.i theo thời gian t. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu số 6:   Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt2cos100πt$ (V). Dòng điện chạy trong đoạn mạch có biểu thức $i=2\sqrt2cos(100πt-π/4)$ (A). Điện trở thuần của đoạn mạch là

Câu số 7:   Một nguồn điện có suất điện động 12 V và điện trở trong $r = 2$ $Ω$ mắc với điện trở thuần R tạo thành mạch kín. Nếu công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 16 W thì hiệu suất của nguồn lúc đó xấp xỉ bằng bao nhiêu?

Câu số 8:  

Trong một giờ thực hành vật lí, bạn Tiến sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số như hình vẽ bên, nếu bạn ấy đang muốn đo điện áp xoay chiều 220V thì phải xoay núm vặn đến :

Câu số 9:   Đặt điện áp $u_{AB}$ = 30cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = $C_0$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MN đạt giá trị cực đại và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN là 30$\sqrt{2}$V. Khi C = 0,5$C_0$ thì biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là

Câu số 10:   Dòng điện xoay chiều chạy trong một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos(100πt) (A). Phát biểu nào sau đây sai?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!