Thi nhanh theo chủ đề - Điện xoay chiều - Đề số: 10
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.56

Câu số 1:  

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây không thuần cảm, tụ điện, điện trở thuần mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và điện trở. Lần lượt mắc hai điểm của các đoạn mạch AB, AM, AN vào dao động ký điện tử ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp theo thời gian như hình vẽ. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I = 3A. Tổng điện trở thuần của mạch điện bằng

Câu số 2:  

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ vào hai đầu cuộn cảm thuần thì dòng điện chạy trong cuộn cảm có cường độ hiệu dụng là $3 A$. Biết cảm kháng của cuộn cảm là $40 \Omega$ Giá trị của $U$ bằng

Câu số 3:  

Đặt điện áp xoay chiều $u=U_{0} \cos \omega t$ ( $\omega$ thay đổi được ) vào hai đầu đoạn mạch $A B$ như hình $H_{1}$, trong đó $R$ là biến trở, tụ điện có điện dung $C=125 \mu \mathrm{F}$, cuộn dây có điện trở $r$ và độ tụ cảm $L=0,14$ H. Ứng với mỗi giá trị của $R,$ điều chỉnh $\omega=\omega_{R}$ sao cho điện áp giữa hai đầu đoạn mạch $A N$ và điện áp giũa hai đầu đoạn mạch $M B$ vuông pha với nhau. Hình $H_{2}$ biểu diễn sự phụ thuộc của $\frac{1}{\omega_{R}^{2} }$ theo $R .$ Giá trị của $r$ là

Câu số 4:   Đặt điện áp xoay chiều u = $U_0$cost(ωt + φ) (ω>0) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch là

Câu số 5:  

Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha quay với tốc độ 750 vòng/ phút, cho dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz. Số cặp cực của rôto là:

Câu số 6:  

Khi hoạt động, máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau

Câu số 7:  

Mắc nối tiếp: điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C thỏa mãn 4L = CR2 vào điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được. Khi tần số bằng f0 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,8. Khi tần số bằng 0,5f0 thì hệ số công suất của đoạn mạch gần nhất với giá trị:

Câu số 8:  

Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ, đề giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

Câu số 9:   Lần lượt đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C nối tiếp hai điện áp xoay chiều $u_1$ = $U_1$cos($ω_1$t + $φ_1$) V và $u_2$ = $U_2$cos($ω_2$t + $φ_2$) V thì người ta thu được đồ thị công suất toàn mạch theo biến trở R như hình vẽ. Biết rằng $P_{2max}$ = x. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu số 10:  

Mắc nối tiếp: điện trở thuần, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện vào điện áp u = 65$\sqrt2$cost100$\pi$t (V) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V và 65 V. Hệ số công suất của cuộn dây là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!