Thi nhanh theo chủ đề - Hạt nhân nguyên tử - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.75

Câu số 1:  

Bắn một hạt proton có khối lượng mp vào hạt nhân $^7_3Li$ đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau có khối lượng mX bay ra có cùng độ lớn vận tốc và cùng hợp với phương ban đầu của proton một góc 450. Tỉ số độ lớn vận tốc của hạt X (v’) và hạt proton (v) là:

Câu số 2:  

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết $r_{0}$ là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng K có giá trị là

Câu số 3:  

Hạt nhân 234U ban đầu đứng yên rồi phân rã phóng xạ anpha và biến đổi thành hạt nhân 230Th. Bỏ qua năng lượng của tia gamma, cho khối lượng các hạt nhân là mα=4,0015u, mU=233,9904u, mTh=229,9737u và 1uc2=931,5MeV. Tốc độ hạt anpha và hạt nhân 230Th sau phản ứng gần bằng:

Câu số 4:   Cho prôtôn có động năng $K_p$ = 2,25 MeV bắn phá hạt nhân $^7_3Li$ đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của prôtôn góc φ như nhau. Cho biết $m_p$ = 1,0073u; $m_x$= 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/$c^2$. Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma, giá trị của góc φ xấp xỉ bằng

Câu số 5:   Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về phản ứng hạt nhân?

Câu số 6:   Dùng hạt $α$ có động năng 5 MeV bắn vào hạt nhân $^{14}_7N$ đứng yên gây ra phản ứng $^{4}_2He$ + $^{14}_7N$ $\rightarrow$ X + $^{1}_1H$. Phản ứng thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Hạt nhân X bay ra theo hướng lệch với hướng chuyển động của hạt $α$ một góc lớn nhất gần với giá trị nào sau đây nhất?

Câu số 7:   Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Gọi ro là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng L có giá trị là

Câu số 8:   Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclon của hạt nhân X lớn hơn số nuclon của hạt nhân Y thì

Câu số 9:   Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân $2$ ${^2_1D}\rightarrow {^A_ZX} + {^1_0n}$. Biết độ hụt khối của hạt nhân ${^2_1D}$ là 0,0024u, của hạt nhân X là 0,0083u. Lấy 1u = 931 MeV/$c^2$. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hết 1g ${^2_1D}$ là

Câu số 10:   Trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hidrô, êlectron chuyển động dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và êlectron. Ban đầu êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng M, nếu êlectron chuyển lên quỹ đạo dừng O thì tốc độ góc của êlectron


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!