Thi nhanh theo chủ đề - Điện trường, Từ trường - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 4.52

Câu số 1:  

Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

Câu số 2:  

Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không có đặc điểm nào sau đây?

Câu số 3:  

Định luật Len-xơ dùng để xác định:

Câu số 4:  

Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ 2.1013 Hz đến 8.1013 Hz. Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.

Câu số 5:   Trong không khí, ba điện tích điểm $q_1, q_2, q_3$ lần lượt được đặt tại ba điểm A, B, C nằm trên cùng một đường thẳng. Biết AC = 60 cm, $q_1 = 4q_3$, lực điện do $q_1$ và $q_3$ tác dụng lên $q_2$ cân bằng nhau. B cách A và C lần lượt là

Câu số 6:  

Một khung dây dẫn phẳng, dẹt có 500 vòng, mỗi vòng có diện tích 600 cm2. Khung dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng khung với tốc độ 3000 vòng/phút, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn B = 0,1 T. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến của mặt phẳng khung cùng hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là

Câu số 7:   Đặt một điện tích điểm $q = 2.10^{-6}C$ trong chân không. Lấy $k=9.10^9\frac{N.m^2}{C^2}$. Véctơ cường độ điện trường tại điểm M cách q 10cm có

Câu số 8:  

Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện cường độ I (A). Độ lớn cảm ứng từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây một đoạn R (m) được tính theo công thức

Câu số 9:  

Cho dòng điện không đổi có cường độ $1,2 $ $A$ chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây dẫn $0,1$ $ m$ là

Câu số 10:  

Một mạch kín phẳng có diện tích $S$ đặt trong từ trường đều. Biết vectơ pháp tuyến \vec $n$ của mặt phẳng chứa mạch hợp với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ một góc $\alpha .$ Từ thông qua diện tích $S$ là


Cần phải nhập lời bình!

  • Tân
    Tân - 2 năm trước
    tốt