Thi nhanh theo chủ đề - Điện trường, Từ trường - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 10.00
Trung Bình: 5.77

Câu số 1:   Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường, hiệu điện thế giữa hai điểm là $U_{MN}$. Công của lực điện thực hiện khi điện tích q dịch chuyển từ M đến N là

Câu số 2:   Trong chiếc điện thoại di động

Câu số 3:  

Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

Câu số 4:  

Một điện tích điểm q = 2.10 $^{-6}$ C được đặt tại điểm M trong điện trường thì chịu tác dụng của lực điện có độ lớn $F=6.10^{-3} \mathrm{N} .$ Cường độ điện trường tại $M$ có độ lớn là

Câu số 5:  

Khi một sóng điện từ có tần số $2.10 ^6$ Hz truyền trong một môi trường với tốc độ $2,25.10 ^8$ m/s thì có bước sóng là

Câu số 6:  

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Câu số 7:   Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ $3.10^8$ m/s có bước sóng là

Câu số 8:   Điện truờng trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200V/m, huớng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một proton trong điện trƣờng này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và huớng như thế nào? Chọn phương án đúng.

Câu số 9:   Một quả cầu nhỏ mang điện tích $q = 10^{-5}C$ đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách tâm O của quả cầu một đoạn 10 cm bằng

Câu số 10:   Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là


Cần phải nhập lời bình!

  • Hoàng quang manh
    Hoàng quang manh - 2 tháng trước

    Um


  • Mỹ Liên
    Mỹ Liên - 3 năm trước

    Thi thử