Thi nhanh theo chủ đề - Dòng điện không đổi - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 3.24

Câu số 1:   Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) đang hoạt động. Bỏ qua động năng ban đầu của các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Ban đầu, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là U thì tốc độ của êlectron khi đập vào anôt là v. Khi hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 1,5U thì tốc độ của êlectron đập vào anôt thay đổi một lượng 4000 km/s so với ban đầu. Giá trị của v là

Câu số 2:  

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R, cuôn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Gọi cảm kháng và dung kháng trong mạch lần lượt là ZL và ZC . Hệ số công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

Câu số 3:   Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Trên đoạn AM có điện trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp, đoạn MB có tụ điện có thể thay đổi điện dung. Điều chỉnh điện dung đến giá trị $C_0$ để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ đạt cực đại. Khi đó điện áp tức thời giữa hai điểm AM có giá trị cực đại 84,5 V. Giữ nguyên giá trị $C_0$ của tụ điện. Tại thời điểm $t_1$, điện áp giữa hai đầu: tụ điện; cuộn cảm và điện trở có độ lớn lần lượt là: 202,8 V; 30 V và $u_R$. Giá trị của $u_R$ là

Câu số 4:  

Chọn phát biểu sai:

Câu số 5:   Giới hạn quang điện của một kim loại là 300 nm. Lấy h = $6,625.10^{−34}$ J.s; c = $3.10^8$ m/s. Công thoát êlectron của kim loại này là

Câu số 6:   Cho mạch điện như hình bên. Biết E = 12 V; r = 1 Ω; $R_1$ = 5 Ω; $R_2 = R_3$ = 10 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu $R_1$ là

Câu số 7:  

Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 = 100Ω mắc nối tiếp với tụ C1 có điện dung thay đổi được và mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L1 = 0,318H; đoạn mạch MB có hộp kín X chứa hai trong ba phần tử mắc nối tiếp (điện trở thuần Ro, cuộn cảm thuần Lo, tụ Co). Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 200V, có tần số f = 50Hz.

- Khi C1 = 1,59.10-5F thì uMB nhanh pha hơn uAM một góc α = $\frac{5π}{12}$ rad.

- Nếu điều chỉnh C1 để uAM trùng pha với dòng điện thì công suất tiêu thụ của mạch là P = 200W. Giá trị các phần tử chứa trong hộp kín X:

Câu số 8:  

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài là một biến trở R. Khi biến trở lần lượt có giá trị là R1 = 0,5 Ω hoặc R2 = 8 Ω thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị. Điện trở trong của nguồn điện bằng

Câu số 9:   Hạt tải điện trong kim loại là

Câu số 10:  

Hai bóng đèn sợi đốt có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2. Nếu công suất định mức của hai bóng đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở R1/R2 là:


Cần phải nhập lời bình!

 • hồ thái tuấn anh
  hồ thái tuấn anh - 7 tháng trước

  khó đấy

   


 • Thùy trâm Bùi thùy trâm
  Thùy trâm Bùi thùy trâm - 2 năm trước

  Không bt


 • nhi
  nhi - 2 năm trước

  ko biết chả hỉu


 • Tân
  Tân - 2 năm trước
  tu