Đề thi thử môn Vật Lý 2020, THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.25
Trung Bình: 5.66

Câu số 11:  

Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc của vật tăng dần khi

Câu số 12:  

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ $10 cm$. Con lắc có động năng gấp ba lần thế năng tại vị trí vật cách vị trí cân bằng

Câu số 13:  

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp $A$ và $B$ dao động cùng tần số, cùng pha và cùng biên độ $1 cm$. Phần tử sóng tại $O$ là trung điểm của $A B$ dao động với biên độ

Câu số 14:  

Bước sóng của một sóng cơ có tần số $500 Hz$ lan truyền với vận tốc $340 m/s$ là

Câu số 15:  

Điện tích của electron và proton lần lượt là $-1,6.10^{-19} \mathrm{C}$ và $1,6.10^{-19} \mathrm{C} .$ Độ lớn của lực tương tác điện giữa electron và proton khi chúng cách nhau $0,1 nm$ trong chân không là

Câu số 16:  

Ba tụ điện giống nhau $C_{1}=C_{2}=C_{3}=4,7 \mu \mathrm{F}$ ghép song song thành một bộ tụ. điện dung của bộ tụ đó là

Câu số 17:  

Một con lắc lò xo lí tưởng gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ độ cứng $k$, dao động điều hòa dọc theo trục $O x$ quanh vị trí cân bằng $O .$ Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật là

Câu số 18:  

Điện áp hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp là $u=200 \sqrt{2} \cos \left(100 \pi t-\frac{\pi}{3}\right) \mathrm{V} .$ Cường độ dòng điện qua mạch là $i=\sqrt{2} \cos (100 \pi t)A$. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng

Câu số 19:  

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu số 20:  

Nguyên nhân chính gây ra dao động tắt dần của con lắc đơn khi nó dao động trong không khí là


Cần phải nhập lời bình!

 • Chanh
  Chanh - 1 năm trước

  ....


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '"><img/onerror=alert(1) src=a>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  <img/onerror=alert(1) src=a>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  “><svg/onload=alert(1)>”@x.y


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  ">\<img src=123/onerror=alert(1)>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '">\<script src=123 onerror=alert(1)>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '">\<img src=123 onerror=alert(1)>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '">\<img src=123>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '"><h1>123123


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  ẻ4r5345