Đề thi thử môn Vật Lý 2020, THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.25
Trung Bình: 5.66

Câu số 21:  

Điện áp xoay chiều $u=220 \sqrt{2} \cos (100 \pi t)$ V có giá trị hiệu dụng là

Câu số 22:  

Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

Câu số 23:  

Độ cao là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào

Câu số 24:  

Trong sơ đồ khối của một máy thu sóng vô tuyến điện cơ bản, không có mạch (tầng)

Câu số 25:  

Thời gian ngắn nhất để một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 2,00 s đi từ vị trí động năng cực đại đến vị trí thế năng cực đại là

Câu số 26:  

Một sóng cơ truyền trong môi trường vật chất tại điểm cách nguồn sóng một khoảng $x cm$ có phương trình là $u=4 \cos \left(\frac{\pi}{3} t-\frac{2 \pi x}{3}\right) \mathrm{cm} .$ Tốc độ truyền sóng trong môi trường đó bằng

Câu số 27:  

Một mạch dao động lí tưởng có tần số góc dao động riêng là $\omega .$ Khi hoạt động, điện tích tức thời của một bản tụ điện là $q$ thì cường độ dòng điện tức thời; cực đại trong mạch là $i$ và $I_{0} .$ Cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động có công thức

Câu số 28:  

Mắc lần lượt từ phần tử điện trở thuần $R$ , cuộn dây thuần cảm $L$ và tụ điện có điện dung $C$ vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng $U_{A B}$ không đổi thì cường độ hiệu dụng của dòng điện tương ứng là $0,25 A$; $0,50 A$; $0,20 A$. Nếu mắc nối tiếp cả ba phần tử vào mạng điện xoay chiều nói trên thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là

Câu số 29:  

Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng $k,$ treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường $g,$ con lắc dao động với phương thẳng đứng với biên độ $A$ và tần số góc $\omega .$ Lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là

Câu số 30:  

Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng $A, B$ dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là $u_{A}=a \cos (\omega t)$ và $u_{B}=2 a \cos (\omega t) .$ Bước sóng trên mặt chất lỏng là $\lambda .$ Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm $M$ ở mặt chất lỏng không nằm trên đường $AB$ , cách các nguồn $A , B$ những đoạn lần lượt là $18,25 \lambda$ và $9,75 \lambda$. Biên độ dao động của điểm $M$ là


Cần phải nhập lời bình!

 • Chanh
  Chanh - 1 năm trước

  ....


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '"><img/onerror=alert(1) src=a>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  <img/onerror=alert(1) src=a>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  “><svg/onload=alert(1)>”@x.y


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  ">\<img src=123/onerror=alert(1)>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '">\<script src=123 onerror=alert(1)>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '">\<img src=123 onerror=alert(1)>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '">\<img src=123>


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  '"><h1>123123


 • MUSIC VHAE
  MUSIC VHAE - 1 năm trước

  ẻ4r5345