Đề thi thử THPT quốc gia 2020 - Môn Hóa - Bộ Giáo Dục - lần 2
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.25
Trung Bình: 6.62

Câu số 11:  

Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là

Câu số 12:  

Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư?

Câu số 13:  

Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

Câu số 14:  

Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3 ?

Câu số 15:  

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Câu số 16:  

Thủy phân triolein có công thức ($\left. \mathrm{C}_{17} \mathrm{H}_{33} \mathrm{COO}\right){ }_{3} \mathrm{C}_{3} \mathrm{H}_{5}$ trong dung dịch $\mathrm{NaOH}$, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

Câu số 17:  

Natri hiđroxit (còn gọi là xút ăn da) có công thức hóa học là

Câu số 18:  

Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

Câu số 19:  

Chất X có công thức $\mathrm{H}_{2}\mathrm{N}-\mathrm{CH}(\mathrm{CH}_{3})-\mathrm{COOH}$. Tên gọi của X là

Câu số 20:  

Thành phần chính của vỏ các loài ốc, sò, hến là


Cần phải nhập lời bình!

  • Nguyệt Ánh
    Nguyệt Ánh - 3 năm trước

    câu 19 và câu 20 hình như bị sai