Đề thi thử THPT quốc gia 2020 - Môn Hóa - Bộ Giáo Dục - lần 2
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.25
Trung Bình: 6.61

Câu số 31:  

Nung 6 gam hỗn hợp Al và Fe trong không khí, thu được 8,4 gam hỗn hợp X chi chúa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

Câu số 32:  

Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 0,25 mol X cần tối đa 0,35 mol NaOH trong dung dịch, thu được m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

Câu số 33:  

Cho các phát biểu sau:

(a) Hỗn hợp Na và Al2O3 (tì lệ mol tương ứng 2: 3 ) tan hết trong nước du.

(b) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3) 2 có xuất hiện kết tủa.

(c) Phèn chua được sử dụng để làm trong nước đục.

(d) Kim loại Cu oxi hóa được Fe3+ trong dung dịch.

(e) Miếng gang để trong không khí ẩm có xảy ra ăn mòn điện hóa. 

Số phát biểu đúng là

Câu số 34:  

Dẫn $0,04 mol$ hỗn hợp gồm hơi nước và khí $CO$, qua cacbon nung đỏ, thu được $0,07 mol$ hỗn hợp $Y$ gồm $\mathrm{CO}, \mathrm{H}_{2}$ và $\mathrm{CO}_{2}$. Cho $Y$ di qua ống đựng $20 gam$ hỗn hợp gồm $\mathrm{Fe}_{2} \mathrm{O}_{3}$ và $\mathrm{CuO}$ ( dư, nung nóng ), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được $m$ gam chất rắn. Giá trị của $m$ là

Câu số 35:  

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br trong dung dịch. Giá trị của a là

Câu số 36:  

Cho các phát biểu sau:

(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để điều chế xà phòng.

(b) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.

(c) Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm.

(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên.

(e) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. Số phát biểu đúng là

Câu số 37:  

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml etyl fomat. Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30\% vào bình thứ hai. Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, sau đó để nguội. Cho các phát biểu sau:

(a) Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp.

(b) Ö bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

(c) Ờ bước 3, trong bình thứ hai có xảy ra phản ứng xà phòng hóa.

(d) Sau bước 3, trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là

Câu số 38:  

Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H16O4 chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và Mx < My < Mz. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3 ). Cho các phát biểu sau:

(a) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.

(b) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.

(c) Ancol X là propan- 1,2 -điol.

(d) Khối lượng mol của Z là 96 gam/mol. Số phát biểu đúng là

Câu số 39:  

Cho 7,34 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol, Mx<My) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được ancol Z và 6,74 gam hỗn hợp muối T. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí Hz. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được H2O,Na2CO3 và 0,05 mol CO2 . Phần trăm khối lượng của X trong E là

Câu số 40:  

Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3 mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho 8,91 gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 0,05 mol hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và không là đồng phân của nhau) và m gam hai muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Cần phải nhập lời bình!

  • Nguyệt Ánh
    Nguyệt Ánh - 3 năm trước

    câu 19 và câu 20 hình như bị sai