Đề thi thử môn Hóa Học 2020, THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.04

Câu số 1:  

Đun nóng este $\mathrm {CH}_{2}=\mathrm{CHCOOCH}_{3}$ với một lượng vừa đủ dung dịch $\mathrm {NaOH}$, sản phẩm thu được là

Câu số 2:  

Nhận xét nào sau đây không đúng về tinh bột?

Câu số 3:  

Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

Câu số 4:  

“Nước đá khô" không nóng chảy mà thăng hoa nên được dùng đề tạo môi trường lạnh và khô rất tiện cho việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là

Câu số 5:  

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y. Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên?

Câu số 6:  

Chất có công thức phân tử nào dưới đây có thể tác dụng được với Na và NaOH ?

Câu số 7:  

$\mathrm{CH}_{3}\mathrm{COOH}$ không thể được điều chế trực tiếp bằng cách

Câu số 8:  

X có công thức phân tử ${\mathrm{C} }_{4} \mathrm{H}_{8} \mathrm{O}_{2}$. Biết X tác dụng được với $\mathrm{NaOH}$ và không có phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên?

Câu số 9:  

Cho các dung dịch sau: $\mathrm{H}_{2} \mathrm{N}-\mathrm{CH}_{2}-\mathrm{COOH}$ (1) ; $\mathrm{H}_{2} \mathrm{N}-\left[\mathrm{CH}_{2}\right]_{2} \mathrm{CH}\left(\mathrm{NH}_{2}\right)-\mathrm{COOH}$ (2) ; $\mathrm{HOOC}-\left[\mathrm{CH}_{2}\right]_{2} \mathrm{CH}\left(\mathrm{NH}_{2}\right)-\mathrm{COOH}$ (3) ; $\mathrm{CH}_{3} \mathrm{CH}\left(\mathrm{NH}_{2}\right) \mathrm{COOH}$ (4) . Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là?

Câu số 10:  

Dữ kiện thực nghiệm nào không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ ?


Cần phải nhập lời bình!

  • Khánh Trân
    Khánh Trân - 4 tuần trước

    gvigvhvuri


  • Huy
    Huy - 2 năm trước

    1234