Đề thi thử môn Hóa Học 2020, THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.75
Trung Bình: 4.93

Câu số 11:  

Fomalin hay fomon được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,... Fomalin là

Câu số 12:  

Mỗi este thường có mùi thơm đặc trưng, este isoamyl axetat có mùi

Câu số 13:  

Trong phân tử cacbohidrat luôn có

Câu số 14:  

Cho các mô tả sau:

(a) đơn chức.

(b) mạch cacbon không phân nhánh.

(c) mạch cacbon dài.

(d) no, đơn chức, mạch hở.

Số mô tả đúng cho các axit béo nói chung là?

Câu số 15:  

Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

Câu số 16:  

Cho dãy các chất sau: anđêhit axetic, axetylen, glucozơ, mantozơ, tinh bột, metylaxetat. Số chất có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là

Câu số 17:  

Khoáng vật nào sau đây có chứa nitơ.

Câu số 18:  

Chất nào sau đây là tripanmitin?

Câu số 19:  

Chất thuộc loại đisaccarit là

Câu số 20:  

Đốt cháy một este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước . X thuộc loại este


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!