Đề thi thử môn Hóa Học 2020, THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 2
50 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 5.29

Câu số 1:  

Khi thủy phân một triglixerit X thu được các axit béo: axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích khí O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam X là:

Câu số 2:  

Tơ visco thuộc loại:

Câu số 3:  

Este (C17H33COO)3C3H5 có tên gọi là:

Câu số 4:  

Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua...rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là:

Câu số 5:  

Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng:

Câu số 6:  

Tính thể tích dung dịch cần dùng để tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 29,7 kg xenlulozơ trinitrat.

Câu số 7:  

Da nhân tạo(PVC) đƣợc điều chế từ khí thiên nhiên(CH4).Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình là 20% thì để điều chế 1 tấn PVC phải cần một thể tích metan (ở đktc)là:

Câu số 8:  

Đun nóng hoàn toàn 21,9 gam đipeptit Ala - Gly với 250 ml dd NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Câu số 9:  

Cho m gam hỗn hợp X gồm glucozơ và fructozơ tác dụng vừa đủ với 0,8 gam brom trong dung dịch. Cũng m gam hỗn hợp X cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,32 gam Ag. % khối lƣợng của glucozơ và fructozơ trong X là

Câu số 10:  

Polime nào sau đây có dạng phân nhánh:


Cần phải nhập lời bình!

 • Dương
  Dương - 1 tuần trước

  sbvfdsdgwg

   


 • tryyy
  tryyy - 2 năm trước

  bchjalq


 • agottttiugdfgdfgdfgdsgdfg
  agottttiugdfgdfgdfgdsgdfg - 2 năm trước

  ádfsdfsd


 • hehe
  hehe - 2 năm trước

  ok


 • tô thi liễu
  tô thi liễu - 2 năm trước

  ok