Đề thi thử môn Hóa Học 2020, THPT Đoàn Thượng – Hải Dương lần 2
50 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.80
Trung Bình: 5.30

Câu số 11:  

Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là

Câu số 12:  

Cho 0,01 mol một aminoaxit X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 0,25M. Mặt khác, 1,5 gam X tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch KOH 0,5M. Tên gọi của X là:

Câu số 13:  

Cho phương trình phản ứng: aCu + bHNO3 $\longrightarrow$ cCu(NO3)2 + dNO + eH2O.Tỉ lệ a : b là

Câu số 14:  

Nhỏ dung dịch iot lên mặt cắt của miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím là do chuối xanh có chứa

Câu số 15:  

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

Câu số 16:  

Dung dịch X chứa 19,5 gam hỗn hợp etylamin và glyxin tác dụng vừa đủ với 200,0 ml dung dịch KOH 1M. Hãy cho biết dung dịch X đó tác dụng vừa đủ với bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M?

Câu số 17:  

Aminoaxit X trong phân tử có hai nhóm cacboxyl và một nhóm amino. Vậy X là

Câu số 18:  

Tripeptit là hợp chất

Câu số 19:  

Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu đƣợc 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch H2SO4 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

Câu số 20:  

Cho các polime sau: poli (vinyl clorua); tơ olon; cao su buna; nilon - 6,6; thủy tinh hữu cơ; polistiren. Số polime được điều chế từ phản ứng trùng hợp là


Cần phải nhập lời bình!

 • tryyy
  tryyy - 2 năm trước

  bchjalq


 • agottttiugdfgdfgdfgdsgdfg
  agottttiugdfgdfgdfgdsgdfg - 2 năm trước

  ádfsdfsd


 • hehe
  hehe - 2 năm trước

  ok


 • tô thi liễu
  tô thi liễu - 2 năm trước

  ok