Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học, Năm 2020 – Bộ GD&ĐT – Lần 2
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.75
Trung Bình: 5.94

Câu số 11:  

Một quần thể thực vật gồm 400 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 200 cây có kiểu gen aa. Tần số kiểu gen Aa của quần thể này là

Câu số 12:  

Từ cây có kiểu gen aaBbDD, bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra dòng cây đơn bội có kiểu gen nào sau đây?

Câu số 13:  

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể tạo ra các alen mới cho quần thể?

Câu số 14:  

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng xác định?

Câu số 15:  

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thực vật có hạt xuất hiện ở đại nào?

Câu số 16:  

Quần thể sinh vật không có đặc trưng nào sau đây?

Câu số 17:  

Ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật?

Câu số 18:  

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tự dưỡng?

Câu số 19:  

Sự phân tầng của thực vật trong quần xã rừng mưa nhiệt đới chủ yếu là do sự khác nhau về nhu cầu

Câu số 20:  

Trong một chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất, sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2?


Cần phải nhập lời bình!

 • Bình Nguyễn
  Bình Nguyễn - 3 năm trước

  Sai đa câu 31


  Admin
  Admin - 3 năm trước

  Đã xem lại, đáp án là đúng nhé.