Đề thi thử môn Sinh 2020, Liên Trường THPT -- Ban KHTN – Nghệ An
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 5.53

Câu số 1:  

Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1:2:1?

Câu số 2:  

Trình tự diễn ra các giai đoạn tiến hóa của sự sống trên Trái Đất là

Câu số 3:  

Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua bề mặt cơ thể?

Câu số 4:  

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng?

Câu số 5:  

Ở sinh vật nhân thực, NST được cấu trúc bởi 2 thành phần nào sau đây?

Câu số 6:  

Kiểu gen nào sau đây đồng hợp về 1 cặp gen?

Câu số 7:  

Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AaBB giảm phân tạo ra loại giao tử aB chiếm tỉ lệ

Câu số 8:  

Ở chuỗi thức ăn: Cỏ → Cào cào → Cá rô → Rắn → Đại bàng, có bao nhiêu loài động vật tiêu thụ?

Câu số 9:  

Nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?

Câu số 10:  

Dạng đột biến nào sau đây làm cho alen đột biến tăng 2 liên kết hiđrô?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!