Đề thi thử môn Sinh 2020, THPT Lý Thường Kiệt – Bắc Ninh lần 1
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 9.75
Trung Bình: 4.48

Câu số 1:  

Cho phép lai P: AaBbDdEe x AaBbDdEe. Tính xác suất kiểu gen có 6 alen trội ở F1:

Câu số 2:  

Ở một loài động vật ngẫu phối, con đực có cặp NST giới tính XY, con cái XX. Xét 4 gen, trong đó: gen thứ nhất có 3 alen nằm trên NST thường; gen thứ hai có 4 alen nằm trên vùng trống đồng của X và Y, gen thứ ba có 3 alen nằm trên NST X không có alen tương ứng trên Y; gen thứ 4 có 5 alen nằm trên NST Y không có alen trên X. Theo lý thuyết, ở loài động vật này có tối đa bao nhiêu kiểu gen về bốn gen nói trên?

Câu số 3:  

Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp NST tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1.Nều không có đột biến, tính theo lý thuyết thì xác suất các cá thể đồng hợp về 2 cặp gen thu được ở F1 là:

Câu số 4:  

Phương pháp gây đột biến nhân tạo được sử dụng phổ biến đối với:

Câu số 5:  

Một phụ nữ có 45 nhiễm sắc thể trong đó cặp nhiễm sắc thể giới tính là XO, người đó bị hội chứng:

Câu số 6:  

Trong chuỗi thức ăn, các loài động vật ăn thịt thuộc bậc dinh dưỡng từ:

Câu số 7:  

Dòng năng lượng truyền trong lưới thức ăn theo trình tự nào sau đây?

Câu số 8:  

Mỗi gen mã hóa protein điển hình gồm vùng:

Câu số 9:  

Một quần thể cân bằng di truyền có 64% cây hoa trắng. Biết tính trạng hoa trắng là lặn so với hoa đỏ. Chọn ngẫu nhiên 4 cây hoa đỏ từ quần thể cho giao phối. Xác suất để đời con thu được 6,25% cây hoa trắng là bao nhiêu. Biết rằng không xảy ra đột biến.

Câu số 10:  

Cho hai cây cà chua tứ bội lại với nhau. Trong phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 35:1


Cần phải nhập lời bình!

 • Trần Ngọc Bảo Trân
  Trần Ngọc Bảo Trân - 10 tháng trước

  Mệt ghê 


 • Võ Thị Trúc Nhi
  Võ Thị Trúc Nhi - 1 năm trước

  Tôi rất enjoy cái moment này

   


 • Nguyễn Hữu Nhân
  Nguyễn Hữu Nhân - 2 năm trước

  hihihih