Đề Thi Chính Thức THPT Quốc Gia Năm 2020 Mã 403- Ngoại Ngữ - Tiếng Anh
50 Câu Hỏi
60 Phút
Điểm Cao: 9.80
Trung Bình: 5.54

Câu số 31:  

What is the passage mainly about?

Câu số 32:  

According to paragraph 1 , educators believe that through field trips, children can _____

Câu số 33:  

The word "they" in paragraph 2 refers to _____

Câu số 34:  

The phrase "a luxury" in paragraph 3 mostly describes something which is_____ .

Câu số 35:  

According to the passage, which of the following is TRUE?

Câu số 36:  

Which best serves as the title for the passage?

Câu số 37:  

 

The phrase "blacks out" in paragraph 1 mostly means

Câu số 38:  

According to paragraph 1 , Richard Perez has managed to _____

Câu số 39:  

The word "pipe-dream" in paragraph 2 mostly means_____

Câu số 40:  

The word "it" in paragraph 4 refers to_____


Cần phải nhập lời bình!

 • Nguyễn Quốc Bảo
  Nguyễn Quốc Bảo - 10 tháng trước

  AB


 • Minh Truong Dang
  Minh Truong Dang - 1 năm trước

  Thấy trang này thi thử trắc nghiệm online nó chấm điểm cho luôn nè: https://baitaptracnghiem.com/danh-sach-bai-tap/tieng-anh 

   


 • hello
  hello - 1 năm trước

  ko


 • 35. Lê Bảo Trân
  35. Lê Bảo Trân - 1 năm trước

  Khóc


 • Ngô Thị Yến Nhi
  Ngô Thị Yến Nhi - 2 năm trước

  okokok 


 • chang Huyền
  chang Huyền - 2 năm trước

  ok


 • duy
  duy - 2 năm trước

  không


 • Trương Phi
  Trương Phi - 2 năm trước

  Hay


 • Trương Phi
  Trương Phi - 2 năm trước

  Hay


 • sean
  sean - 3 năm trước
  nothing

 • Lê Như Quỳnh
  Lê Như Quỳnh - 3 năm trước

  BIUX2X²