Đề thi thử môn Toán PTTH, chuyên Thái Bình, Lần 1, 2019
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.68

Câu số 1:  

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $f (x) + 2 = 0$ là:

Câu số 2:  

Đồ thị hàm số $y=-\frac{1}{2} x^{4}+x^{2}+\frac{3}{2}$ cắt trục hoành tại mấy điểm?

Câu số 3:  

Tìm tất cả giá trị thực của tham số $m$ để đồ thị hàm số $y = x^4 − 2mx^2 + 2m−3$ có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác cân.

Câu số 4:  

Cho khối chóp có đáy là đa giác lồi $n$ cạnh. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng:

Câu số 5:  

Tìm tập xác định của hàm số $y=x^{2}-3 x^{-4}$:

Câu số 6:  

Với các số thực $a,b$ bất kỳ, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 7:  

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\frac{x-1}{2 x+1}$ trên đoạn $[1;2]$ là:

Câu số 8:  

Cho hàm số $y = f (x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số $y = f (x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu số 9:  

Đồ thị như hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu số 10:  

Cho đường thẳng $d_2$ cố định, đường thẳng $d_1$ song song và cách $d_2$ một khoảng cách không đổi. Khi $d_1$ quay quanh $d_2$ ta được


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!