Đề thi thử môn Toán PTTH, chuyên Thái Bình, Lần 1, 2019
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.68

Câu số 11:  

Cho $a > 0,a \neq 1$ và $x,y$ là hai số thực thỏa mãn $xy > 0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 12:  

Tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay mô hình (như hình vẽ) quanh trục DF:

Câu số 13:  

Khối đa diện đều loại $\{5;3\}$ có tên gọi nào dưới đây ?

Câu số 14:  

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5 gồm 4

chữ số đôi một khác nhau ?

Câu số 15:  

Cho khai triển $\left(x+\frac{2}{\sqrt{x} }\right)^{6}$ với $x>0$. Tìm hệ số của số hạng chứa $x^3$ trong khai triển

Câu số 16:  

Mệnh đề nào trong các mệnh đề dưới đây sai?

Câu số 17:  

Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 18:  

Một gia đình cần xây một bể nước hình hộp chữ nhật để chứa $10m^3$ nước. Biết mặt đáy có kích

thước chiều dài $2,5m$ và chiều rộng $2m$. Khi đó chiều cao của bể nước là:

Câu số 19:  

Tìm đạo hàm của hàm số $y=\log_2(2x+1)$

Câu số 20:  

Cắt hình nón đỉnh $S$ bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân, cạnh huyền bằng

$a\sqrt2$. Thể tích khối nón là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!