Đề thi thử môn Toán PTTH, chuyên Thái Bình, Lần 1, 2019
50 Câu Hỏi
90 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.68

Câu số 31:  

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, $SA$ vuông góc với đáy và $SA=2a$. Gọi $M$ là trung điểm của $SD$. Tính khoảng cách $d$ giữa đường thẳng $SB$ và mặt phẳng $ACM$.

Câu số 32:  

Biết hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$, $a\neq0$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$, mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 33:  

Cho các số thực $a,b$ sao cho $0 < a,b \neq 1$, biết rằng đồ thị các hàm số $y = a^x$ và $y=\log_b x$ cắt nhau tại điểm $M(\sqrt{2018}; \sqrt[5]{2019^{-1} } )$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu số 34:  

Cho hàm số $y=\frac{2x-5}{x+1}$ có đồ thị $(C)$ và điểm $M (−1;2)$. Xét điểm $A$ bất kì trên $(C)$ có $x_A = a, (a \neq −1)$. Đường thẳng $MA$ cắt $(C)$ tại điểm $B$ ( khác $A$). Hoành độ điểm $B$ là:

Câu số 35:  

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a$. Gọi $M , N$ lần lượt là trung điểm của $SB$ và $SD$. Biết $AM$ vuông góc với $CN$. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABCD.$

Câu số 36:  

Cho hàm số $f$ thỏa mãn $f (\cot x) = \sin 2x + \cos2x, \forall x\in(0;\pi)$. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)= f (\sin^2 x). f (\cos^2 x)$ trên $\mathbb R$ là.

Câu số 37:  

Trong một trò chơi điện tử, xác suất để game thủ thắng trong một trận là 0,4 (không có hòa). Hỏi phải chơi tối thiểu bao nhiêu trận để xác suất thắng ít nhất một trận trong loạt chơi đó lớn hơn 0,95.

Câu số 38:  

Cho 3 hình cầu tiếp xúc ngoài từng nhau từng đôi một và cùng tiếp xúc với một mặt phẳng. Các tiếp điểm của các hình cầu trên mặt phẳng lập thành tam giác có các cạnh bằng 4, 2 và 3. Tích bán kính của ba hình cầu trên là

Câu số 39:  

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên và có đồ thị hàm số $y = f'( x)$ như hình vẽ. Đặt $g(x) = f(|x^3|)$. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = g(x)$.

Câu số 40:  

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 −8x^2 + (m^2 +11)x − 2m^2 + 2$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục $Ox$.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!