Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT TP.HCM - THPT Trần Hưng Đạo - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.75
Trung Bình: 7.75

Câu số 31:   Số đồng phân este ứng với CTPT $C_4H_8O_2$ là

Câu số 32:   Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1?

Câu số 33:   Thủy phân este có công thức phân tử $C_4H_8O_2$ (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm hữu cơ X,Y. Từ X có thể điều chế trược tiếp xa Y. Vậy chất X là:

Câu số 34:   Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 35:   Cho biết chất nào sau đây thuộc monosacarit

Câu số 36:   Ứng với các công thức phân tử $C_5H_{10}O_2$ có bao nhiêu este đồng phân của nhau tham gia phản ứng tráng bạc?

Câu số 37:   Cho 27,9g anilin tác dụng với dung dịch brom, phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo 49,5g kết tủa. Khối lượng brom trong dung dịch brom ban đầu là (N=14; C=12; H=1; Br=80)

Câu số 38:   Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm etyl axetat. Axit acrylic và andehit axetic rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 45 gam kết tủa và khối lượng bình nước vôi trong tăng 27 gam. Số mol axit acrylic có trong m gam hỗn hợp X là (cho Ca=40; C=12; O=16, H=1)

Câu số 39:   Một chất hữu cơ $A$ có CTPT $C_3H_6O_2$ thỏa mãn: $A$ tác dụng được dd $NaOH$ đun nóng và dd $AgNO_3/NH_3$, to. Vậy $A$ có CTCT là:

Câu số 40:   Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxyglixerol
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch
(d) Tristearin, triolein có CT lần lượt là $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$, $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$
(e) Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hidro khi đun nóng có xúc tác Ni
(f) Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dd kiềm

Số phát biểu đúng là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!