Thi nhanh theo chủ đề - Rượu, Phenol, Amin - Đề số: 3
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 4.00

Câu số 1:   Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức, là đồng đẳng liên tiếp của nhau (được trộn theo tỉ lệ mol 1 : 10 : 5 và thứ tự phân tử khối tăng dần) tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Công thức phân tử của ba amin là :

Câu số 2:   Để rửa mùi tanh của cá mè (mùi tanh của amin), người ta có thể dùng:

Câu số 3:   Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X là:

Câu số 4:  

Hỗn hợp X gồm C3H8, C2H4(OH)2 và một số ancol no, đơn chức, mạch hở (C3H8 và C2H4(OH)2 có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là

Câu số 5:  

Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với ?

Câu số 6:   Amino axit X no, mạch hở có công thức phân tử $C_mH_mO_4N$. Mối quan hệ giữa m với n là:

Câu số 7:  

Lên men nước quả nho thu được 100,0 lit rượu vang 100 (biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 95,0% và ancol etylic nguyên chất có khối lượng riêng là 0,8 g/ml). Giả sử trong nước quả nho có một loại đường là glucozo. Khối lượng glucozo có trong lượng nước quả nho đã dùng là :

Câu số 8:   Cho các chất sau: etylamin; anilin; dimetylamin; trimetylamin. Số chất amin bậc 2 là

Câu số 9:   Đun nóng tristearin trong dung dịch $NaOH$ thu được glixerol và?

Câu số 10:   Chất X có công thức phân tử là $C_4H_8O_2N$. Cho 10,3 gam X tác dụng vừa đủ với $NaOH$ thì thu được 9,7 gam muối. Công thức của X là: