Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - THPT Thuận Thành I - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 7.25
Trung Bình: 6.70

Câu số 21:   Hòa tan hoàn toàn một loại quặng trong số các quặng hematit, manhetit, xiđerit, pirit, Trong dung dịch $HNO_3$ đặc, dư đun nóng thu được khí $NO_2$ (khí duy nhất thoát ra) và dung dịch $X$. Cho dung dịch $BaCl_2$ dư vào dung dịch $X$, không thấy xuất hiện kết tủa. Quặng đã hòa tan là:

Câu số 22:   Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng làm mềm nước cứng chứa nhiều $Ca^{2+}$ và $Cl^-$ ?

Câu số 23:   Thuốc thử để phân biệt trực tiếp các dung dịch: $HCl, H_2SO_4, NaOH$ là:

Câu số 24:   Tàu biển với lớp vỏ thép dễ bị ăn mòn bởi môi trường không khí và nước biển. Để bảo vệ các tàu thép ngoài việc sơn bảo vệ, người ta còn gắn vào vỏ tàu một số tấm kim loại. Tấm kim loại đó là:

Câu số 25:   Chất X có công thức phân tử là $C_4H_8O_2N$. Cho 10,3 gam X tác dụng vừa đủ với $NaOH$ thì thu được 9,7 gam muối. Công thức của X là:

Câu số 26:   Nhỏ từ từ V lít dung dịch chứa $Ba(OH)_2$ 0,5 M vào dung dịch chứa x mol $NaHCO_3$ và y mol $BaCl_2$. Đồ thị sau đây biểu diễn sự phụ thuộc giữa lượng kết tủa và thể tích dung dịch $Ba(OH)_2$ như sau: Giá trị của x và y tương ứng là:

Câu số 27:   Cho 33,2 gam hỗn hợp $X$ gồm $Fe, Fe_3O_4, Cu, CuO$ vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được 1,6 gam chất rắn, 2,24 lít khí $H_2$ (đktc) và dung dịch Y. Cho dung dịch $AgNO_3$ dư vào dung dịch $Y$, thu được 0,56 lít khí $NO$ (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Câu số 28:   Cho 40 gam hỗn hợp $X$ gồm $Fe_3O_4$ và $Cu$ vào dung dịch $HCL$ thu được dung dịch $Y$ chứa hai chất tan và còn lại 16,32 gam chất rắn. Cho dung dịch $AgNO_3$ dư vào dung dịch $Y$ thu được m gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu số 29:   Cho các phát biểu sau:
(1) Trong các phân tử amin, nhất thiết phải chứa nghuyên tố nitơ.
(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở điều kiện thường.
(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai liên kết peptit.
(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ là IV.
(5) Dung dịch anilin làm mất màu nước brom.
Những phát biểu đúng là:

Câu số 30:   Thủy phân tetrapeptit $X$ mạch hở thu được hỗn hợp các α-amino axit (no, mạch hở, phân tử đều chứa 1 nhóm $−NH_2$ và 1 nhóm $−COOH$). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam $X$ bằng $CuO$ dư, đun nóng thấy khối lượng $CuO$ giảm 3,84 gam. Cho hỗn hợp khí và hơi sau phản ứng vào dung dịch $NaOH$ đặc, dư thấy thoát ra 448 ml khí $N_2$ (đktc). Thủy phân hoàn toàn m gam $X$ trong dung dịch $HCl$ dư, đun nóng thu được muối có khối lượng là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!