Thi nhanh theo chủ đề - Điện xoay chiều - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 4.20

Câu số 1:   Để xác định suất điện động E của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $\frac{1}{I}$ (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của E được xác định bởi thí nghiệm này là

Câu số 2:   Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có phương trình $i = I_0cos(ωt + φ)$. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện này là

Câu số 3:   Mắc lần lượt hai điện trở $R_1$ và $R_2$ ($R_1$ < $R_2$) vào nguồn điện có suất điện động 14 V và điện trở trong 2 Ω thì công suất tỏa nhiệt trên mạch ngoài trong hai trường hợp như nhau. Nếu mắc hai điện trở $R_1$ và $R_2$ song song với nhau vào nguồn điện trên thì cường độ dòng điện qua nguồn khi đó bằng 5 A. Tỷ số giữa $R_1$ và $R_2$ là

Câu số 4:   Đặt một điện áp xoay chiều $u=U_0cosωt$ vào hai đầu đoạn mạch AB theo tứ tự gồm điện trở $R = 100 Ω$, cuộn dây không thuần cảm có điện trở $r = 20 Ω$ và tụ điện có điện dung C thay đổi được. M là điểm nối giữa điện trở R và cuộn dây. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng $U_1$ ; khi $C = C_2 = C_1/2$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt giá trị cực đại bằng $U_2$ . Tỉ số $\frac{U_1}{U_2}$ là

Câu số 5:   Đặt điện áp $u=U\sqrt2cosωt$(V) vào 2 đầu mạch RLC nối tiếp có L thay đổi. Khi $L_1$ hoặc $L_2 ≠L_1$ thì dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng nhau. Đồ thị biểu diễn điện áp hiệu dụng 2 đầu L theo L như hình vẽ. Biết $L_1 + L_2$ = 2,1 H. Giá trị $L_3 + L_4$ là

Câu số 6:   Một đoạn mạch điện xoay chiều thoe thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_0$ thì điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm nối tiếp điện trở lệch pha π/2 so với điện áp tức thời hai đầu cả đoạn mạch. Gọi $U_L, U_R$ và $U_C$ lần lượt là điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm, điện trở và tụ điện. Nếu sau đó tăng C thì

Câu số 7:   Đặt điện áp $u=40cos(100\pi t)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 10Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì trong mạch có dòng điện $i=I_0cos(100\pi t)$ (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Câu số 8:   Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện lệch pha nhau một góc bằng

Câu số 9:   Cho dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(100πt) (A) chạy qua một đoạn mạch điện. Cứ mỗi giây, số lần cường độ dòng điện bằng không là

Câu số 10:   Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc này là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!