Thi nhanh theo chủ đề - Điện xoay chiều - Đề số: 3
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 6.00
Trung Bình: 4.25

Câu số 1:   Điện năng được truyền từ nơi phát đến một khu dân cư bằng đƣờng dây một pha với điện năng hao phí trên đƣờng dây là 10%. Biết hiệu suất truyền tải điện năng lớn hơn 80% .Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng 20% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì điện năng hao phí trên chính đường dây đó là

Câu số 2:   Trong mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết tụ điện có điện dung 2 nF và cuộn cảm có độ tự cảm 8 mH. Tại thời điểm $t_1$, cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn là 5 mA. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 2π.10^{-6}$ (s), điện áp giữa hai bản tụ có độ lớn là

Câu số 3:   Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Nếu gọi u là hiệu điện thế giữa bản A và bản B của tụ điện thì điện tích của bản B biến thiên

Câu số 4:   Điện áp $u=141\sqrt2cos(100\pi t)$ (V) có giá trị hiệu dụng bằng

Câu số 5:   Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở thuần R và cuộn dây không thuần cảm có điện trở r mắc nối tiếp. Gọi M là điểm giữa điện trở R và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u =150$\sqrt2$cos(100πt) V. Khi điều chỉnh điện dung của tụ đến giá trị $C = C_1$ = $\frac{62,5}π$ μF thì mạch điện tiêu thụ với công suất cực đại là 93,75 W. Khi $C = C_2$ = $\frac{10^{-3} }{9π}F$ thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB vuông pha với nhau. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB khi đó bằng bao nhiêu?

Câu số 6:   Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm 567 mH. Trong mạch đang có dao động điện từ với điện tích cực đại trên mỗi bản là Q0. Biết thời gian ngắn nhất để điện tích trên mỗi bản giảm từ $Q_0$ xuống ${Q_0\sqrt2}\over2$ là $t_1$; thời gian ngắn nhất để điện tích trên mỗi bản giảm từ $Q_0$ xuống ${Q_0\sqrt3}\over2$ là $t_2$. Có là $t_1$ - $t_2$ =$10^6$ s; lấy $π^2 = 10$. Giá trị của C xấp xỉ bằng

Câu số 7:   Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L,C mắc nối tiếp thì

Câu số 8:   Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là

Câu số 9:   Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp theo thứ tự đó. Gọi $u_R; u_L; u_C$ và $u_{LC}$ lần lượt là điện áp tức thời trên điện trở; trên cuộn cảm; trên tụ điện và trên đoạn mạch goomd cuộn cảm nối tiếp tụ điện. Hệ thức nào dưới đây luôn đúng?

Câu số 10:   Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì biện pháp hiệu quả nhất là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!