Đề Thi Thử Lần 1 THPT Quốc Gia Năm 2017 - Sở GD&ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc Mã 135 - Khoa Học Tự Nhiên
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao Nhất: 6.50

Câu số 11:   Cho m gam hỗn hợp kim loại Zn, Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít $H_2$ (đktc) và 2,0 gam kim loại không tan. Gía trị của m là:

Câu số 12:   Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Câu số 13:   Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy tác dụng với $H_2O$ tạo dung dịch bazơ là:

Câu số 14:   Polime nào sau đây là polime thiên nhiên?

Câu số 15:   Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua…rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là:

Câu số 16:   Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

Câu số 17:   Ở điều kiện thường, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X không làm đổi màu quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X là:

Câu số 18:   Cho 9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong $NH_3$ (đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

Câu số 19:   Hai chất nào sau đây đều tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime?

Câu số 20:   Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ. Oxit X là: