Đề Thi Chính Thức THPT Quốc Gia Năm 2018 Mã 201- Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 6.50
Trung Bình: 5.97

Câu số 1:   Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một bước sóng là

Câu số 2:   Theo thứ tự tăng dần về tần số của các sóng vô tuyến, sắp xếp nào sau đây đúng?

Câu số 3:   Suất điện động e = 100cos(100$\pi$t + $\pi$) (V) có giá trị cực đại là

Câu số 4:   Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ) (ω > 0). Tần số góc của dao động là

Câu số 5:   Cho bốn ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, cam và lục. Chiết suất của thủy tinh có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng

Câu số 6:   Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) là m thì nó có năng lượng toàn phần là

Câu số 7:   Khi nói về tia laze, phát biểu nào sau đây sai ?

Câu số 8:   Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải thì người ta thường sử dụng biện pháp nào sau đây?

Câu số 9:   Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích q dương di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là

Câu số 10:   Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!