Thi nhanh theo chủ đề - Sóng ánh sáng, khúc xạ - Đề số: 1
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 5.00

Câu số 1:   Bước sóng của một bức xạ đơn sắc trong chân không và trong một chất lỏng có giá trị lần lượt là $λ_0$ = 0,60 μm và $λ_1$ = 0,25 μm. Cho tốc độ ánh sáng trong chân không $c = 3.10^8$ m/s. Khi truyền trong chất lỏng, tốc độ của bức xạ trên là

Câu số 2:   Khi nói về máy quang phổ lăng kính, phát biểu nào dưới đây không đúng?

Câu số 3:   Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là

Câu số 4:   Đặt một vật AB có dạng đoạn thẳng trước thấu kính hội tụ, vuông góc trục chính, khi đó

Câu số 5:   Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,27 μm thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,50 μm. Trong mỗi giây, cứ 45 phôtôn của bức xạ kích thích giải phóng 1 phôtôn của ánh sáng phát quang. Tỉ số giữa công suất chùm sáng phát quang và công suất chùm sáng kích thích là

Câu số 6:   Tia tử ngoại không có công dụng nào dưới đây?

Câu số 7:   Một bể có đáy phẳng, sâu 1,6m chứa đầy nước. Chiếu một tia sáng là hỗn hợp của hai thành phần đơn sắc đỏ và tím vào mặt nước dưới góc tới $60^0$. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,331 và với ánh sáng tím là 1,343.Khoảng cách giữa hai vệt sáng thu được ở đáy bể là

Câu số 8:   Qua một thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm, một vật đặt trước kính 10 cm sẽ cho ảnh cách vật

Câu số 9:   Người ta phân biệt hai loại quang phát quang là huỳnh quang và lân quang chủ yếu dựa vào

Câu số 10:   Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ $λ_1$ = 450 nm và $λ_2$ = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 44 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là