Thi nhanh theo chủ đề - Sóng ánh sáng, khúc xạ - Đề số: 3
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 4.00

Câu số 1:   Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính, cách thấu kính một khoảng 10 cm. Nhìn qua thấu kính ta thấy có một ảnh cùng chiều với AB và cao gấp 2 lần AB. Tiêu cự của thấu kính bằng

Câu số 2:   Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Theo thuyết tương đối, một hạt có khối lượng động (khối lượng tương đối tính) là m thì nó có năng lượng toàn phần là

Câu số 3:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Đồng thời chiếu vào hai khe các bức xạ đơn sắc có bước sóng $λ_1 = 0,5 μm$ và $λ_2$. Trong đoạn L = 1,2 cm trên màn quan sát đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm, đếm được tất cả 41 vạch sáng (vị trí hai vân sáng trùng nhau chỉ tính 1 vạch), trong đó có 5 vạch có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau; biết 2 trong 5 vạch này nằm ở hai biên của L. Giá trị của $λ_2$ là

Câu số 4:   Nếu ánh sáng kích thích màu lục thì ánh sáng phát quang không thể là ánh sáng màu nào duới đây?

Câu số 5:   Trong các máy lọc nước RO ở các hộ gia đình hiện nay, bức xạ được sử dụng để tiêu diệt hoặc làm biến dạng hoàn toàn vi khuẩn là

Câu số 6:   Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát đồng thời ba bức xạ đơn sắc $λ_1 = 0,4μm; λ_2 = 0,5μm$ và $λ_3$ (có màu đỏ). Trên màn quan sát trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm chỉ có một vị trí trùng nhau của các vân sáng ứng với hai bức xạ $λ_1$, $λ_2$. Giá trị của $λ_3$ xấp xỉ bằng

Câu số 7:   Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím là

Câu số 8:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời bởi hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $λ_1$ = 0,44 μm và $λ_2$. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 0,2 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn 1 m. Trong khoảng MN = 5,72 cm trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $λ_2$ bằng bao nhiêu?

Câu số 9:   Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt nước với góc tới $60^o$, tia khúc xạ đi vào trong nước với góc khúc xạ là r. Biết chiết suất của không khí và của nước đối với ánh sáng đơn sắc này lần lượt là 1 và 1,333. Giá trị của r là

Câu số 10:   Ánh sáng kích thích có màu lam thì ánh sáng phát quang không thể có màu nào dưới đây?