Đề Thi Chính Thức THPT Quốc Gia Năm 2018 Mã 201- Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.75
Trung Bình: 5.88

Câu số 11:  

Cho các hạt nhân: $^{235}_{92}{U}$, $^{238}_{92}{U}$, $^{4}_{2}{He}$, $^{239}_{94}{Pu}$. Hạt nhân không thể phân hạch là

Câu số 12:   Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ I chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn r được tính bởi công thức:

Câu số 13:   Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là

Câu số 14:   Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm đều từ giá trị $6.10^{−3}$ Wb về 0 thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có độ lớn là

Câu số 15:   Một con lắc lò xo có k = 40 N/m và m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là

Câu số 16:   Giới hạn quang điện của một kim loại là 300 nm. Lấy h = $6,625.10^{−34}$ J.s; c = $3.10^8$ m/s. Công thoát êlectron của kim loại này là

Câu số 17:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Trên màn, khoảng vân đo được là 0,6 mm. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm bằng

Câu số 18:   Hạt nhân $^{7}_{3}{Li}$ có khối lượng 7,0144 u. Cho khối lượng của prôtôn và nơtron lần lượt là 1,0073 u và 1,0087 u. Độ hụt khối của hạt nhân $^{7}_{3}{Li}$ là

Câu số 19:   Đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số $f$ thay đổi được. Khi $f = f_0$ và $f = 2f_0$ thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng là $P_1$ và $P_2$. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu số 20:   Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt nước với góc tới $60^o$, tia khúc xạ đi vào trong nước với góc khúc xạ là r. Biết chiết suất của không khí và của nước đối với ánh sáng đơn sắc này lần lượt là 1 và 1,333. Giá trị của r là


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!