Đề Thi Chính Thức THPT Quốc Gia Năm 2018 Mã 201- Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 8.75
Trung Bình: 5.88

Câu số 21:   Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính

Câu số 22:   Một sợi dây đàn hồi dài 30 cm có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây với bước sóng 20 cm và biên độ dao động của điểm bụng là 2 cm. Số điểm trên dây mà phần tử tại đó dao động với biên độ 6 mm là

Câu số 23:   Để xác định suất điện động E của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch điện như hình bên (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được mô tả bởi đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $\frac{1}{I}$ (nghịch đảo số chỉ ampe kế A) vào giá trị R của biến trở như hình bên (H2). Giá trị trung bình của E được xác định bởi thí nghiệm này là

Câu số 24:   Cho mạch điện như hình bên. Biết E = 12 V; r = 1 Ω; $R_1$ = 5 Ω; $R_2 = R_3$ = 10 Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu $R_1$ là

Câu số 25:   Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng $E_n$ về trạng thái cơ bản có năng lượng -13,6 eV thì nó phát ra một phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng 0,1218 μm. Lấy h = $6,625.10^{−34}$ J.s; c = $3.10^8$ m/s; 1 eV = $1,6.10^{−19}$ J. Giá trị của $E_n$ là

Câu số 26:   Một ống Cu-lít-giơ (ống tia X) đang hoạt động. Bỏ qua động năng ban đầu của các êlectron khi bứt ra khỏi catôt. Ban đầu, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là U thì tốc độ của êlectron khi đập vào anôt là v. Khi hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 1,5U thì tốc độ của êlectron đập vào anôt thay đổi một lượng 4000 km/s so với ban đầu. Giá trị của v là

Câu số 27:   Trong không khí, ba điện tích điểm $q_1, q_2, q_3$ lần lượt được đặt tại ba điểm A, B, C nằm trên cùng một đường thẳng. Biết AC = 60 cm, $q_1 = 4q_3$, lực điện do $q_1$ và $q_3$ tác dụng lên $q_2$ cân bằng nhau. B cách A và C lần lượt là

Câu số 28:   Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung 50 μF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

Câu số 29:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng $λ$ biến thiên liên tục trong khoảng từ 400 nm đến 760 nm (400 nm < $λ$ < 760 nm). Trên màn quan sát, tại M chỉ có một bức xạ cho vân sáng và hai bức xạ có bước sóng $λ_1$ và $λ_2$ ($λ_1$ < $λ_2$) cho vân tối. Giá trị nhỏ nhất của $λ_2$ là

Câu số 30:   Dùng hạt $α$ có động năng 5,00 MeV bắn vào hạt nhân $^{14}_{7}N$ đứng yên gây ra phản ứng: $^{4}_{2}He$ + $^{14}_{7}N$ $\rightarrow$ $X$ + $^{1}_{1}H$. Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Khi hạt nhân $X$ bay ra theo hướng lệch với hướng chuyển động của hạt $α$ một góc lớn nhất thì động năng của hạt $X$ có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!