Đăng ký làm Cộng Tác Viên

Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm các bạn Cộng Tác Viên để giúp hoàn thiện các câu hỏi với đáp án. Chúng tôi đang cần các bạn giúp vào đáp án (đã có sẵn) cho các câu hỏi đã có. Đáp án chi tiết sẽ giúp người dùng như các bạn học được tốt hơn, đặc biệt là những câu hỏi khó, những câu các bạn làm chưa đúng. Bạn hãy giới thiệu sơ qua về mình và cho chúng tôi biết username (email) của bạn, chúng tôi sẽ upgrade account của bạn lên thành account Cộng Tác Viên, và sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn ở email tiếp theo.