Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Năm 2019 lần 1 Mã 132 – Sở GD&ĐT Bắc Ninh - THPT Lý Thái Tổ - Hóa Học
40 Câu Hỏi
50 Phút
Điểm Cao: 3.50
Trung Bình: 3.38

Câu số 11:  

Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m + 8,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Z chứa (m + 9,125) gam muối. Giá trị của m là

Câu số 12:  

Một amin có trong cây thuốc lá rất độc, nó là tác nhân chính gây ra bệnh viêm phổi, ho lao. Amin đó là.

Câu số 13:  

Cho các phát biểu sau:

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozo tạo ra sobitol

(b) Phản ứng thủy phân xenlulozo xảy ra được trong dạ dày của con người.

(c) Xenlulozo triaxetat là nguyên liệu để sản xuất thuốc súng không khói.

(d) Saccarozo bị hóa đen trong H2SO4 đặc.

(e) Trong y học, glucozo được dùng làm thuốc tăng lực.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Câu số 14:  

Axit axetic là hợp chất có công thức:

Câu số 15:  

Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là.

Câu số 16:  

Có ba hóa chất sau đây: metylamin, anilin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazo được xếp theo dãy:

Câu số 17:  

Cho các phát biểu sau

(1). Dầu, mỡ động thực vật có thành phần chính là chất béo

(2). Dầu mỡ bôi trơn máy và dầu mỡ động thực vật có thành phần giống nhau

(3) Có thể rửa sạch các đồ dùng bám dầu mỡ động thực vật bằng nước.

(4). Dầu mỡ động thực vật có thể để lâu ngoài không khí mà không bị ôi thiu

(5). Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa

(6). Chất béo là thức ăn quan trọng của con người

(7). Ở nhiệt độ thường, triolein tồn tại trạng thái rắn.

Số phát biểu đúng là

Câu số 18:  

Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch metylamin bằng cách nào trong các cách sau .

Câu số 19:  

Trung hòa 0,2 mol một axit cacboxylic X cần dùng 200 ml dd NaOH 1M thu được dung dịch chứa 19,2 gam một muối. Tên của X là :

Câu số 20:  

Đun nóng hỗn hợp ba ancol (metanol, propan-1-ol, propan-2-ol) ở 1400, H2SO4 đặc, thu được tối đa bao nhiêu ete.


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!