MÔN TIẾNG ANH
Thi nhanh theo từng chủ đề, hoặc đề thi đầy đủ (phía dưới).

THI NHANH THEO CHỦ ĐỀ

Sắp xếp
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 5.00
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 9.00
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 8.00
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 7.00
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 8.00
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 4.00
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao Nhất: 6.00

ĐỀ THI ĐẦY ĐỦ

Sắp xếp

Danh Sách Điểm Cao
Người Dùng Điểm
La phi Hề 451
khánh huyền 306
Trần Đức Hoàng 291
Đinh Nhật Minh 246
Phamthithuylinh 210
Thanh Mai Lại 208
Toàn Phạm 206
Phạm Đức Hùng 193
Quỳnh Nguyễn 188
anst cang 148
Đăng Ký