Thi nhanh theo chủ đề - Tiến hóa - Đề số: 2
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 7.00
Trung Bình: 4.33

Câu số 1:   Khi nói về diễn thế thứ sinh, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu số 2:  

Nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hoá là

Câu số 3:  

Giả sử trong quần thể của một loài động vật phát sinh một đột biến lặn, trường hợp nào sau đây đột biến sẽ nhanh chóng trở thành nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên?

Câu số 4:   Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu số 5:  

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố chỉ làm biến đổi thành phần kiểu gen, không làm thay đổi tần số alen là

Câu số 6:  

Giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa vì

Câu số 7:   Khi nói về chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu nào sau đây không đúng?

Câu số 8:   Trong lịch sử phát triển của sinh giới, bò sát cổ tuyệt duyệt ở kỷ

Câu số 9:  

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, phân hóa cá xương và phát sinh lưỡng cư, côn trùng diễn ra ở kỉ nào sau đây?

Câu số 10:  

Trong quá trình tiến hóa sinh học, chim và thú phát sinh ở đại nào?