Thi nhanh theo chủ đề - Gluxit, Glucozơ - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 9.00
Trung Bình: 8.80

Câu số 1:  

Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

Câu số 2:  

Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu số 3:   Saccarozo có thể tác dụng với các chất nào sau đây?

Câu số 4:   Thực hiện lên men ancol từ glucozo (H = 80%) được etanol và khí $CO_2$. Dẫn khí thu được vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 40g kết tủa. Lượng glucozo ban đầu là:

Câu số 5:  

Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C2H5OH và CO2. Hấp thụ hết CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của a là:

Câu số 6:  

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Câu số 7:  

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Câu số 8:   Cho dãy các chất sau: Saccarozo, glucozo, xenlulozo, fructozo. Số chất tham gia phản ứng tráng gương là:

Câu số 9:  

Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Câu số 10:  

Phản ứng tráng bạc được sử dụng trong công nghiệp sản suất gương, ruột phích. Hóa chất được dùng để thực hiện phản ứng này là:


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!