Thi nhanh theo chủ đề - Dao động cơ học - Đề số: 4
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 6.13

Câu số 1:  

Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì $0,2 s$ với các biên độ là $3 cm$ và $4 cm$. Biết hai dao động thành phần vuông pha nhau. Láy $\pi^{2}=10 .$ Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

Câu số 2:  

Mối liên hệ giữa tần số góc $\omega$ và tần số $f$ của một dao động điều hòa là

Câu số 3:  

Trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang có hai lò xo cùng độ cứng k và chiều dài tự nhiên là 25 cm. Găn một đầu lò xo vào giá đỡ I cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ A, B có khối lượng lần lượt là m và 4m (hình vẽ). Ban đầu A, B được giữ đứng yên sao cho lò xo gắn A dãn 5 cm, lõ xo gắn B nén 5 cm. Đồng thời buông tay để các vật dao động, khi đó khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B gần nhất với giá trị:

Câu số 4:  

Công thức liên hệ giữa bước sóng $\lambda$, tốc độ truyền sóng $v$ và chu kì $T$ của một sóng cơ hình $sin$ là

Câu số 5:   Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

Câu số 6:  

Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều dài của con lắc đơn thêm một đoạn 3ℓ. Thì chu kì dao động riêng của con lắc

Câu số 7:   Cho cơ hệ gồm: hai thanh ray Ax và By có điện trở thuần không đáng kể, được đặt trên mặt phẳng nằm ngang cách nhau một khoảng $\ell = 20 cm$; lò xo có độ cứng $k = 10 N/m$ ; đoạn dây MN có khối lượng $m = 200 g$ có thể chuyển động tịnh tiến không ma sát nhưng luôn vuông góc và tiếp xúc với hai thanh ray. Hệ thống được đặt trong từ trường đều $B = 0,6T$; tụ có điện dung $C = 40μF$. Kích thích cho MN dao động điều hòa. Chu kì dao động bằng

Câu số 8:  

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Câu số 9:  

Một vật dao động điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật được tính bằng công thức

Câu số 10:  

Khi nói về dao động duy trì, phát biểu nào sau đây sai?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!