Thi nhanh theo chủ đề - Điện xoay chiều - Đề số: 7
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 5.00
Trung Bình: 4.00

Câu số 1:  

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc $\omega$ vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Cảm kháng của cuộn cảm là

Câu số 2:   Cho mạch điện AB như hình vẽ. Đặt vào mạch điện áp xoay chiều $u = U_0cos(100πt+φ)$ V. Biết $R_1 = 2R_2$ = $80\sqrt3$ (Ω). Điều chỉnh L cho đến khi điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch NB lệch pha cực đại với so với điện áp 2 đầu AB. Giá trị của độ tự cảm L bằng

Câu số 3:   Đặt một điện áp $u=U\sqrt2cos(ωt + \varphi_u)$ vào hai đầu mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp thì trong mạch có dòng điện $i=I\sqrt2cos(ωt + \varphi_i)$. Nếu công suất tiêu thụ trong mạch là P thì hệ thức nào dưới đây không đúng?

Câu số 4:   Điều nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha?

Câu số 5:  

Trong giờ thực hành đo độ tự cảm của một cuộn dây, học sinh mắc nối tiếp cuộn dây đó với một điện trở thành một đoạn mạch. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc $\omega$ thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch rồi đo tổng trở $Z$ của đoạn mạch. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của $Z^{2}$ theo $\omega^{2} .$ Độ tự cảm của cuộn dây bằng

Câu số 6:   Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L =12,5 μH . Điện trở thuần của cuộn dây và các dây nối không đáng kể. Biết biểu thức của hiệu điện thế trên cuộn dây là $u_L$ = 10sin(2.$10^6$t) (V). Giá trị điện tích lớn nhất của tụ điện bằng bao nhiêu?

Câu số 7:   Cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần để giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần nhưng vẫn đảm bảo cồng suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi? Biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i và ban đầu độ giảm điện áp trên đường dây bằng 8 % điện áp của nguồn

Câu số 8:   Một đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp với MB. Trên đoạn AM có điện trở R, đoạn MB gồm cuộn cảm có điện trở r mắc nối tiếp tụ điện có điện dung C biến thiên. Điện áp xoay chiều giữa hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi và có tần số 50 Hz. Thay đổi C, thấy điện áp hiệu dụng $U_{MB}$ phụ thuộc vào C như đồ thị. Giá trị của R + r là

Câu số 9:   Cho dòng điện có cường độ $i=5\sqrt2cos100\pi t$ (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung $250\over\pi$ μF. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng

Câu số 10:   Điện năng từ nhà máy phát điện xoay chiều được truyền đến một khu công nghiệp bằng đường dây một pha. Biết hệ số công suất ở tải tiêu thụ luôn bằng 1 và công suất tiêu thụ của khu công nghiệp không đổi. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Để giảm công suất hao phí trên đường dây truyền tải n lần thì phải tăng điện áp ở đầu đường dây truyền tải lên 9 lần, giá trị của n gần nhất với giá trị nào sau đây?


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!