Thi nhanh theo chủ đề - Hạt nhân nguyên tử - Đề số: 5
10 Câu Hỏi
15 Phút
Điểm Cao: 8.00
Trung Bình: 6.18

Câu số 1:   Hạt nhân $^{210}Po$ là hạt nhân không bền phóng xạ $α$ và biến thành hạt nhân chì bền vững, có chu kì bán rã 138 ngày. Một mẫu $^{210}Po$ Poban đầu có pha lẫn tạp chất ($^{210}Po$ Pochiếm 50% khối lượng, tạp chất không bị phóng xạ). Hỏi sau 276 ngày, phần trăm về khối lượng của ($^{210}Po$ còn lại trong mẫu chất gần nhất với giá trị nào sau đây ? Biết Heli sản phẩm bay ra ngoài hết còn chì thì vẫn nằm lại trong mẫu. Coi khối lƣợng nguyên tử tỉ lệ với số khối của hạt nhân.

Câu số 2:   Biết bán kính Bo là $r_0 = 5,3.10^{-11}$ m. Bán kính quỹ đạo dừng N trong nguyên tử hidrô bằng

Câu số 3:   Hạt nhân $^{226}_{88}Ra$ biến đổi thành hạt nhân $^{222}_{86}Rn$ do phóng xạ

Câu số 4:  

Cho bán kính Bo r0 = 5,3.10-11m, hằng số Cu-lông k = 9.109 Nm2/C2, điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19 C và khối lượng electron m = 9,1.10-31 kg. Trong nguyên tử hiđrô, nếu coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân thì ở quỹ đạo L, tốc độ góc của electron là:

Câu số 5:  

Khi chiếu bức xạ đơn sắc mà phôtôn của nó có năng lượng $\varepsilon$ vào Si thì gây ra hiện tượng quang điện trong. Biết năng lượng cần thiết để giải phóng một êlectron liên kết thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của Si là $1,12 \mathrm{eV}$. Năng lượng $\varepsilon$ có thể nhận giá trị nào sau đây?

Câu số 6:   Hạt nhân $^{35}_{17}Cl$ có

Câu số 7:  

Một hạt nhân có độ hụt khối là $0,21 u.$ Lấy $1 u = 931,5 MeV/c^2$. Năng lưọng liên kết của hạt nhân này là

Câu số 8:  

Số nuclôn có trong hạt nhân ${ }_{19}^{40} \mathrm{K}$ là

Câu số 9:   Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử :

Câu số 10:  

Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì


Chưa có bình luận nào
Cần phải nhập lời bình!